Autoval tự động sục rửa hoàn nguyên

Kí hiệu

Đường ống nước vào, ra

Công suất

F71B1 Sục rửa theo thời gian

ống F27 nhựa

≤  2m3/h

F65B3 ( Hoàn nguyên theo lưu lượng )

ống F27 nhựa

≤  2m3/h

F67 Sục rửa theo thời gian

ống F34 nhựa UPVC - Zen 1”

≤  4m3/h

F63 ( Hoàn nguyên theo lưu lượng )

ống F34 nhựa UPVC - Zen 1”

≤  4m3/h

F75 Sục rửa theo thời gian

ống F60 nhựa UPVC - Zen 2”

≤   10m3/h

F74 ( Hoàn nguyên theo lưu lượng )

ống F60 nhựa UPVC - Zen 2”

≤   10m3/h

F77B1 Sục rửa theo thời gian

ống F60 nhựa UPVC - Zen 2”

≤   18m3/h

F77A3 ( Hoàn nguyên theo lưu lượng )

ống F60 nhựa UPVC - Zen 2”

≤   18m3/h

F112 B1 Sục rửa theo thời gian

ống F76 nhựa UPVC - Zen 3”

 ≤ 30m3/h

F112 B3 Sục rửa theo lưu lượng

ống F76 nhựa UPVC - Zen 3”

 ≤ 30m3/h

F112 A1 Hoàn nguyên theo thời gian

ống F76 nhựa UPVC - Zen 3”

 ≤ 40m3/h

 F112 A3 ( Hoàn nguyên theo lưu lượng )

ống F76 nhựa UPVC - Zen 3”

 ≤ 40m3/h

F96 B1 ( 53540 ) Sục rửa theo ngày

ống F 90 nhựa UPVC

≤ 50m3/h

F96 B3 ( 53650 ) Sục rửa theo lưu lượng

ống F 90 nhựa UPVC

≤ 50m3/h

F96 A3 ( 63650 ) ( Hoàn nguyên theo lưu lượng )

ống F 90 nhựa UPVC

≤ 50m3/h

 

  • Công suất tối đa : áp lực đạt 3kg/cm2
  • Khi thiết bị làm việc ( tái sinh ). Cửa ra đúng không cho nước cứng qua ( Không cần lắp van khoá hoặc van điện từ ở đường nước ra ).
  • Thời gian tái sinh được tính bằng khối lượng ( Ví dụ: Lưu lượng 20m3 nước thành phẩm, thiết bị tự động tái sinh ).
  • Không cần lắp thêm hệ thống điện điều khiển tự động đồng bộ cho Autovan + bơm + van điện từ bên ngoài.
  • Lắp đặt và vận hành đơn giản
  •   
  •  

Viết đánh giá về sản phẩm
Bình chọn: Xấu           Tốt


Gọi ngay