Màng lọc R.O công nghiệp

TT Tên linh kiện Xuất xứ Kích thước Chủng loại áp lực Công suất
( PSI )  ( L/h)
1 LC - LE 4040 Filmtex – Dow ( Mỹ ) Φ 4” x 40” Thấp áp 125 380
Filmtex – Dow
2 BW 30 – 365 Filmtex – Dow ( Mỹ ) Φ 8” x 40” Xử lý nước lợ 225  
3 BW 30 – 400 Filmtex – Dow ( Mỹ ) Φ 8” x 40” Xử lý nước lợ 225 1,5 m3/h
4 BW30HRLC-440i Filmtex – Dow ( Mỹ ) Φ 8” x 40” Xử lý nước lợ    
5 ULP21 - 4021 Vontron Φ 4” x 21” Thấp áp 145 125
( TQ )
6  ULP21 – 4040 Vontron Φ 4” x 40” Thấp áp 125  
( TQ )
7 ULP22 - 8040 Vontron Φ 8” x 40” Thấp áp 150 1500
( TQ )
  •   
  •  

Viết đánh giá về sản phẩm
Bình chọn: Xấu           Tốt


Gọi ngay