Cột Composite

 

TT Ký hiệu Dung tích  Lưu lượng Kích thước Kích thước
( L ) ( mm ) cửa
1 818 12   Φ 200 x 455 2.5” 
Cửa ra ở trên
2 844 32.5 0,6 m3/h Φ 200 x 1100 2.5”
Cửa ra ở trên
3 1054 61.9 1,3 m3/h Φ 250 x 1400 2.5”
Cửa ra ở trên
4 1252 84.8 1,8 m3/h Φ 300 x 1320 2.5”
Cửa ra ở trên
5 1354 103.6 2,1 m3/h Φ 330 x 1375 2.5”
Cửa ra ở trên
6 1465 145.6 2,5 m3/h Φ 350 x 1620 2.5”
Cửa ra ở trên
7 1665 187.7 3,2 m3/h Φ 400 x 1620 2.5”
Cửa ra ở trên
8 1865 237 4 m3/h Φ 450 x 1620 4”
Cửa ra ở trên
9 2169 316 5,4 m3/h Φ 500 x 1750  Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  4”
10 2472 421 7,3 m3/h Φ 600 x 1850 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  4”
11 3072 640 11,4 m3/h Φ 750 x 1850 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  4”
12 3672 850 16,4 m3/h Φ 900 x 1850 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  4”
13 3694 1093 18 m3/h Φ 900 x 2400 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  6”
14 4072 1046 19 m3/h  Φ 1000 x 1850 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  4”
15 4094 1332 22 m3/h   Φ 1000 x 2400 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  4”
16 4872 1202 26,2 m3/h   Φ 1200 x 1850 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  6”
17 4894 1824 30 m3/h   Φ 1200 x 2400 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  6”
18 6094 2688 42 m3/h   Φ 1500 x 2400 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  6”
19 7294 3561 60 m3/h   Φ 1800 x 2400 Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới  6”

 

Chú ý : Đối với các loại cột khách sử dụng bị móp và hút, công ty sẽ không bảo hành 

  •   
  •  

Viết đánh giá về sản phẩm
Bình chọn: Xấu           Tốt


Gọi ngay